diensten-kwaliteit-icon-kwaliteitsborging-IngenieursbureauSchreuders.svg

Kwaliteitsborging

U zoekt de beste kwaliteitsborging. Het snel onderscheppen van onduidelijke, onveilige en onlogische situaties in procedures of uitvoering voorkomt tekortschietende kwaliteit. IBS is een ingenieursbureau dat toezicht houdt op de handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, sloop en planologisch strijdig gebruik. Het bureau maakt een inventarisatie van risico’s en rapporteert over de oplossingen.

Diensten-kwaliteit-afbeelding-Ingenieursbureau-Schreuders.jpg

Op zoek naar de beste oplossing?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contact →
Scroll naar boven